1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

碧山老房子

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

碧山老房子金門縣民宿183號

金門縣金沙鎮碧山18號


飯店簡介

碧山老房子位於金門縣的民宿
地址 金門縣金沙鎮碧山18號
電話 082-351551
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

碧山老房子
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=碧山老房子

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5642383/