1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

八二三行館大飯店

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

八二三行館大飯店金門縣旅館033號

金門縣金湖鎮金門縣金湖鎮夏興100號


飯店簡介

八二三行館大飯店位於金門縣的旅館
地址 金門縣金湖鎮金門縣金湖鎮夏興100號
電話 082-333823
傳真 082-336386
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

八二三行館大飯店
總房間數 33 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=八二三行館大飯店

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5641217/