1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

吾家城市客棧

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

吾家城市客棧金門縣民宿141號

金門縣金寧鄉湖南13-9號


飯店簡介

吾家城市客棧位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉湖南13-9號
電話 082-323231
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

吾家城市客棧
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=吾家城市客棧

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5640673/