1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

老柚木民宿

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

老柚木民宿金門縣民宿362號

金門縣金寧鄉前厝46號之1


飯店簡介

老柚木民宿位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉前厝46號之1
電話 0973-808925
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

老柚木民宿
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=老柚木民宿

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5638252/