Hide in 20s
所有分類
買賣交易
寵物
結婚
教學進修
家居
美容
設計
親子
商業
物業
電腦及互聯網
汽車、船及電單車
攝影及影音
健康及醫療
個人及社區
消閒及交友
音樂
特別優惠
運動及健身
飲食
會社、組織及團體
表演藝術
鮮花、果籃及禮品
旅遊
    
控油問題

夏天啲面油勁出, 聽講用吸油紙會愈抹愈多面油, 用紙巾又抹得唔完全. 用咩來控油好?

By JasmineLo  (中學生) on 2013-07-30  答案 0   觀看次數 50

i can answer

其他答案 (Loading...)