Hide in 20s
所有分類
買賣交易
寵物
結婚
教學進修
家居
美容
設計
親子
商業
物業
電腦及互聯網
汽車、船及電單車
攝影及影音
健康及醫療
個人及社區
消閒及交友
音樂
特別優惠
運動及健身
飲食
會社、組織及團體
表演藝術
鮮花、果籃及禮品
旅遊
    
點樣可以令牙齒更白淨

我每年都會去牙醫到洗一次牙,不過牙齒仲系會黃黃o地色。請問大家系用o地乜嘢辦法令牙齒更白淨?

By sh_hmjp  (小學生) on 2012-01-10  答案 2   觀看次數 193

i can answer

其他答案 (Loading...)

評分此答案
or
 
face

By rbrcbmb (小學生) on 2012-01-12

我以前D牙齒都好黃,後來有次番內地同深圳果邊D親戚去左間牙科醫院做過激光美白牙齒後牙齒色度改變做好多。

參考下這是深圳果間醫院網站http://mr.hm91.com/SubjectTempLate/BeautyTemplate2.aspx?fatherSubID=747&SubID=745

祝你牙齒早D變番白...

評分此答案
or
 
face

By 匿名 on 2012-01-11

有些美白牙膏可以試吓!

或牙醫指示下使用牙托的美白方法, 係透過一種含活性成分(通常爲過氧化氫)的美白凝膠來漂白您的牙齒.