Hide in 20s
所有分類
買賣交易
寵物
結婚
教學進修
家居
美容
設計
親子
商業
物業
電腦及互聯網
汽車、船及電單車
攝影及影音
健康及醫療
個人及社區
消閒及交友
音樂
特別優惠
運動及健身
飲食
會社、組織及團體
表演藝術
鮮花、果籃及禮品
旅遊
    
全港剛柔會黑帶自由搏擊比賽大會歷屆戰果 (1)

全港剛柔會黑帶自由搏擊比賽大會 http://hk.88db.com/hk/Services/Post_Detail.page/Sport_Fitness/Martial_Art/?PostID=133297

http://www.facebook.com/album.php?aid=116130&id=755872931&l=4a71b377fe

第一屆1973年
冠軍 吳鴻根 (Peter Brown)
亞軍 李發源
季軍 梁小龍

第二屆 1974年
冠軍 佘華坤
亞軍 郭志舜
季軍 唐國明

第三屆 1975年
冠軍 陳永興
亞軍 郭志舜
季軍 盧寶鴻

第四屆 1976年
冠軍 唐國明
亞軍 何敬池
季軍 余健生

第五屆 1977年
冠軍 何敬池
亞軍 孫台榮
季軍 許書明

第六屆 1978年
冠軍 孫台榮
亞軍 何敬池
季軍 唐國光

1979年停辦

第七屆 1980年
冠軍 何敬池
亞軍 張紹光
季軍 劉偉光

第八屆 1981年
冠軍 劉偉光
亞軍 余健生
季軍 邵枝
殿軍 曾令光

參賽名單:
101陳新池
102鄭洲金
103曾令光
104何繼
105李玉永日
106蕭永權
107余健生
108賴偉明
109陳炳科
110張浩華
111趙應昌
112邵枝
113葉會然
114劉偉光
115盧志榮
116朱志強

 

By 空手道專門學校  (小學生) on 2011-07-26  答案 1   觀看次數 309

i can answer

其他答案 (Loading...)

評分此答案
or
 
face

By 匿名 on 2011-08-05

第八屆 1981年
冠軍 劉偉光
亞軍 余健生
季軍 邵枝

 

第九屆 1983年
冠軍 胡廣良
亞軍 劉志傑
季軍 陳鈞榮

 最近於88DB瀏覽之頁面
瀏覽時間
頁面