1. 88DB
  2. 健康及醫療
  3. 註冊西醫

沈偉翹

轉載資訊
專科
眼科
詳細資料
香港大學內外全科醫學士 1985
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 1990
英國皇家眼科醫學院院士 1990
香港外科醫學院院士 1993
香港醫學專科學院院士(眼科) 1993
香港眼科醫學院院士 1995
不應診
聯絡資訊
https://88db.com.hk/Health-Medical/Doctor-s-List/ad-5306423/