1. 88DB
  2. 健康及醫療
  3. 註冊西醫

葉文慶

轉載資訊
專科
兒科
詳細資料
英國利物浦大學內外全科醫學士 1970
英國皇家內外科醫學院執照 英國皇家外科醫學院院員 1970
英國倫敦大學兒科文憑 1972
英國皇家內科醫學院院士 1973
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士 1988
英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士 1989
香港兒科醫學院院士 1991
Paediatrics
星期一 ︰ By appointment only
星期二 ︰ By appointment only
星期三 ︰ By appointment only
星期四 ︰ By appointment only
星期五 ︰ By appointment only
星期六 ︰ By appointment only
星期日 ︰ By appointment only
公眾假期 ︰ By appointment only
應診
聯絡資訊
https://88db.com.hk/Health-Medical/Doctor-s-List/ad-5305748/