Hide in 20s

https://88db.com.hk/Food-Beverage/Buy-Sell/ad-5365573/

合 興 香 港 有 限 公 司 擁 有 分 別 位 於 港 九 兩 間 接 近 九 千 呎 自 置 現 代 化 廠 房 , 貨 倉 及 和 寫 字 樓 。 數 十 位 有 禮 , 樂 於 助 人 , 熱 心 工 作 , 有 效 率 和 有 制 度 的 員 工 。 為 保 障 客 戶 利 益 , 公 司 特 別 聘 請 兩 位 衛 生 經 理 定 期 檢 查 食 品 衛 生 程 度 , 力 求 乎 合 衛 生 署 和 客 戶 最 高 要 求 。 再 配 合 完 善 車 隊 之 物 流 運 作 , 保 證 運 送 過 程 快 捷 衛 生 。

本 公 司 得 蒙 客 戶 愛 戴 鼎 力 支 持 , 公 司 內 各 員 工 不 斷 力 求 上 進 。 本 公 司 已 經 拓 展 成 為 一 間 具 規 模 的 凍 肉 食 品 機 構 。

合 興 香 港 有 限 公 司 主 要 經 營 基 本 凍 肉 及 冰 鮮 食 品 , 如 ﹕ 豬 、 牛 、羊、 雞 、 鵝 、 鴨 、 海 產 、 野 味 和 半 製 成 品 等,數 之 不 盡。

為 照 顧 客 戶 及 增 加 其 成 本 效 益 , 合 興 香 港 有 限 公 司 特 設 代 客 加 工 部 , 備 有 各 種 類 肉 類 加 工 製 品 及 半 製 成 品 種 , 為 迎 合 市 場 需 要 而 生 產 , 保 證 產 品 新 鮮 衛 生 。

本 公 司 擁 有 一 批 在 香 港 極 受 食 客 歡 迎 的 大 型 客 戶 , 例 如 ﹕有 超 過 百 間 分 店 的 快 餐 連 鎖 店 , 有 超 過 兩 百 五 十 多 間 學 校 食 堂 食 品 供 應 商 。 各 式 高 級 酒 樓 食 府 , 政 府 機 構 , 大 學 內 食 店 , 茶 餐 廳 , 食 品 加 工 場 和 飯 盒 供 應 商 等 。產品目錄

海產類     
雞肉類     
牛肉類
豬肉類     
羊肉類
鵝類
鴨類     
腸類合 興 香 港 有 限 公 司 Unijoy Hong Kong Limited


地 址 ﹕香港新界葵涌葵福路26-32號金發工業大廈第二期一字樓 B 室
公 司 電 話 ﹕ (852) 2558 0094 ( 24 小 時 電 話 錄 音 ) 9054 1463 ( 姚先生 )
傳 真 號 碼 ﹕ (852)37640136 , 2889 5669
電 郵 地 址 ﹕ unijoy@netvigator.com

公 司 網 址 ﹕ http://www.unijoy.com.hk/

  

補充資訊
Mall-E 精選產品