Hide in 20s

    immigration Classroom 移民教室 .hk  Text,Font,
https://88db.com.hk/Emergency/Migration/ad-5573307/

✳️移民教室資訊站】
💡⚠️移民陷阱/騙局你要知⁉️

🌟近幾個月移民及海外置業的廣告遍地開花,除了傳統國家外,什麼地方也有推廣,強調手續簡單,不需坐移民監等等,其實當中的陷阱處處,這些條件必需小心考慮。等我地有10年以上處理移民經驗既同事列出幾大謬誤🧐比大家瞭解清楚啦❗️👇

💡歐洲買樓就可以唔洗移民監拿綠卡/永居
💡享受歐盟福利
💡申請歐洲國家都可以「歐洲自由行」
💡歐洲移民後可以立刻在當地工作
💡保加利亞快速護照申請已暫停
💡馬來西亞第二家園計劃60萬元存款便可移民
💡馬來西亞第2年存款可以拿出來供買樓
💡台灣只要付150萬元投資移民便能入籍

🌟留言”PM”索取陷阱內容

今次就先分享歐洲、保加利亞、馬來西亞、台灣先❗️
下次會出埋加拿大、美國、澳洲、英國、日本同埋教你點移民合約有咩要睇清楚❗️

多謝大家對移民教室嘅支持😊
Facebook: fb.me/ImmigrationClassroom

營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
補充資訊
地圖  顯示 
留言 顯示 
顯示留言