1. 88DB
  2. 汽車及電單車
  3. 車位

屯門柏麗廣場 9樓C63車位

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-11-19 刊登者: paquitosiu
價格資訊
HK$2100
詳情內容

直接業主, 毫無佣金, 車位面對升降機位, 對樓上返工既朋友開鋪頭既朋友最方便或住係屯門市中心的開車人士最方便, 室內全保護,租金 2100 全包.
12月1日後可以開始起租. 

如果任何興趣跟查詢, 請PM或Whatsapp : 95896356 蕭先生.

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Car-Bike/Parking-Slot/ad-5590541/