1. 88DB
  2. 汽車及電單車
  3. 電召的士及貨車

85折的士 新界機場快綫: 5570 1623 | 新界機場的士@一口價 | 各區新界85折的士電召

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-09-01 刊登者: 85airportaxi.com
詳情內容

85折的士 新界機場快線: 55701623

新界機場的士@一口價
各區新界85折的士電召

24小時全天侯運作,為乘客提供安全、快捷、舒適 的士服務,歡迎機場預約。

85折的士 新界機場快綫

機場的士快綫 : 5570 1623
新界85折的士 5484 9419
https://85airportaxi.com

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Car-Bike/Goods-Vehicle-Taxi-Radio-Call/ad-5586124/