Hide in 20s

https://88db.com.hk/Business/Business-for-Sale/ad-5538254/
SKWA01 筲箕灣外賣小食店
業務重點:

位處筲箕灣中心地帶,人流極旺

外賣小食店,賣魚旦燒賣、港式小食同粥品

容易上手

設備牌照齊全,即頂即做生意

 

叫價:190000

詳情:

https://bislauncher.com/products/%E7%AD%B2%E7%AE%95%E7%81%A3%E5%A4%96%E8%B3%A3%E5%B0%8F%E9%A3%9F%E5%BA%97.html

聯絡我們:BISLAUNCHER生意動力 - email:info@bislauncher.com/ phone/whatsapp:62901062

補充資訊
詳細資料
飲食
Mall-E 精選產品