1. 88DB
  2. 美容
  3. 植眼睫毛

🎊元朗Art Craft🎉 植睫毛/角蛋白睫毛/霧眉/飄眉/紋繡/半永久化妝/髮際線/水晶唇/植睫毛課程/角蛋白課程

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-12-05 刊登者: barbie_so 已驗證
詳情內容

 
元朗Art Craft

元朗植睫毛/角蛋白睫毛/霧眉/飄眉/紋繡/半永久化妝/髮際線/水晶唇/植睫毛課程/角蛋白課程
 

地址:元朗喜利商場地下46號舖

預約電話☎️ 93812460

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業https://88db.com.hk/Beauty/eyelash-extensions/ad-5591387/