1. 88DB
  2. 美容
  3. 美甲

觀塘最近港鐵站-高性價比日式美甲

服務詳情
手部護理, 修甲, 塗甲油, gel甲, 修補gel甲, 卸甲, 修指皮, 其他(請列明), softgel hardgel 2023美甲 夏天指甲 貓眼gel甲 顯 白美甲
詳情內容
觀塘.將軍澳.藍田.九龍灣.美甲店推介首選
( 鄰近APM 觀塘站 一分鐘路程)
Beauty365 觀塘美甲|Gel甲
地點:觀塘 港貿中心10樓 1004室。
🎀 Soak Off Gel 手 $180 (單色)
🎀 Hard Gel 手 $230 (單色)
*包全套修手,拆舊gel
Whatsapp/Tel: 6113 8361
🥇單次消費,不作硬銷,價格透明
🥇採用日式傳統多層建構手藝,持久而穩定
🥇擁有專業美甲師認證
影片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Beauty/Manicure-Pedicure/ad-5674845/