POLA text,font,logo,product,brand
  clé de peau BEAUT É text,black,font,black and white,logo
  COSME DECORTE text,black,font,black and white,line
   black,text,font,line,darkness
  ELIXIR text,yellow,font,product,logo
  FANCL blue,text,font,product,logo

所有產品皆由日本直接進口 
各大品牌的產品皆有 價錢公道合適 
接受小額及大額批發 詳情可聯絡我們! 
歡迎香港及內地商戶  歡迎代購查詢   
wechat:itt8888888

補充資訊
詳細資料
身體護理, 化妝品, 面部護理, 香水, 頭髮護理, 美甲產品, 眼部護理, 香薰產品, 其他
零售, 批發
付款方式
現金, 其他(請列明)
聯絡資料
觀塘
Mall-E 精選產品
https://88db.com.hk/Beauty/Buy-Sell/ad-5548310/