1. 88DB
  2. 親子
  3. 保母

葵芳托兒保母

更新於: 2022-07-08 487 刊登者: 保母麥姨姨
廣告類型
提供保母服務
服務範圍
葵青區, 葵芳
保母服務
接送放學, 做功課, 照顧BB, 煮餸
全日, 長托
廣東話, 國語
詳情內容

🤱葵芳區姨姨

 

誠接    托兒及放學後托管

         3個月BB6歲)

    

       本人住(葵芳),幼兒到ee家托管,不上門。曾經照顧多位BB及小朋友。

 

        ee屋企有一個七歲女兒,放學會去功課班,不用姨姨照顧。

        

       家中無小動物,不煙不酒,家中干淨企理,地方闊大,遊戲空間充足,另有獨立房間比小朋友休息。

 

歡迎PM 查詢優惠價錢,謝謝!

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Baby-Maternity/Childcare-Baby-sitting/ad-5636443/